Osiągnięcia (2)

1989 – Dzīvīte | Hardstep | Gameloft